Om koret / Ny formand i A Piece of Cake

Ny formand i A Piece of Cake

 
Efter 6 år som formand for koret, overlader Mette Dam formandsposten til Jacob Kjær Larsen.
 
For 6 år siden blev koret A Piece of Cake et selvstændigt kor med egne vedtægter og egen bestyrelse. Første formand i koret var Mette Dam, der lige siden har været en del af bestyrelsen og har lagt den linje der i dag tegner det rytmiske kor.
Ved dette års generalforsamling valgte Mette imidlertid ikke at stille op til bestyrelsen igen og dermed blev formandsposten ledig.
 
Da den nye bestyrelse i sidste uge havde konstituerende møde, blev Jacob Kjær Larsen enstemmigt valgt som formand.

Jacob har været en del af A Piece of Cake i mange år og har også igennem flere år siddet med i bestyrelsen, så det var et naturligt valg at lade Jacob overtage formandsposten.
 
Tak til Mette Dam for et godt og stabilt formandsarbejde og velkommen til Jacob Kjær Larsen som nyvalgt formand for koret.